dreamstime xs 16478239De vereniging
Bij de Landelijke Vereniging zijn alle instellingen aangesloten die de geaccrediteerde training hebben gevolgd. Het bestuur van de Landelijke Vereniging waarborgt de kwaliteit van de methodiek. Daarnaast is er een projectgroep met het dagelijks bestuur, die beslissingen neemt op beleidsniveau. In de projectgroep zitten veelal gedragswetenschappers die zich bezighouden met de inhoudelijke doorontwikkeling en verbetering van de methodiek. De trainersgroep zorgt voor de trainingen en waarborgt de doorontwikkeling van de trainingen.

Trainingen
Ouderschap Blijft verzorgt trainingen in de methodiek.

Studiedagen
Voor de aangesloten organisaties houdt de Landelijke Vereniging studiedagen. Het doel van de studiedagen is het uitwisselen van kennis en expertise over complexe scheidingzaken. Hiervoor worden sprekers uitgenodigd en verschillende workshops georganiseerd. Studiedagen dragen bij aan Ouderschap Blijft als ‘community of learning’.

(Tijdens de studiedag van 20 maart 2015 hebben de keynote sprekers Lieve Cottyn, klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut, en Justine van Lawick, klinisch psycholoog en systeemtherapeut, handreiking gedaan over het werken met kinderen wanneer er sprake is van conflictueus ouderschap. Tevens waren er verschillende workshops. De studiedag werd bezocht door 125 professionals.)

Deelnemen aan Ouderschap Blijft
Ouderschap Blijft kent twee soorten leden: ontwikkelleden en participatieleden. Ontwikkelleden leveren een actieve bijdrage aan de Landelijke Vereniging, onder andere in de doorontwikkeling van de methodiek. Dit doen ze onder meer door deelname van medewerkers aan de projectgroep en de ontwikkelgroep. Zij leveren bovendien de trainers.
Het participatielidmaatschap is voor leden die de 5-gesprekken variant van de methodiek uitvoeren. Zij leveren geen actieve bijdrage leveren aan de vereniging. Op dit moment bekijken we of ZZP-ers ook lid kunnen worden en onder welke voorwaarden.

Informatieformulier Deelname Ouderschap Blijft

Ik heb belangstelling om deel te nemen aan Ouderschap Blijft. Neem s.v.p. contact met mij op.
Uw naam(*)
Invalid Input

Organisatie(*)
Invalid Input

E-mail adres(*)
Invalid Input

Telefoon(*)
Invalid Input

Uw functie(*)
Invalid Input