altraStichting Altra zoekt kandidaten voor Bemiddelaar en contactbegeleider bij Ouderschap Blijft, 24 tot 36 uur per week

Binnen Ouderschap Blijft bemiddel je in de ene casus en in de andere casus ben je bezig met contactbegeleiding en/of kindgesprekken. Tegelijkertijd werk je product overstijgend als professional van de toekomst aan de doorontwikkeling van het aanbod t.a.v. complexe scheidingen op zowel inhoudelijk als zakelijk niveau.

Methodiek
Ouderschap Blijft is een specifieke methodiek van maximaal 9 maanden voor bemiddeling en omgang gericht op ouders in een complexe scheiding en hun kind(eren). Als bemiddelaar biedt je ouders de gelegenheid om het gedeelte ouderschap te reorganiseren. Het kind staat centraal evenals de blijvende rol en verantwoordelijkheid van de ouders. Het traject wordt gefaseerd vorm gegeven waarbij aandacht wordt besteed aan o.a. communicatiepatronen en aan de scheidingsmelding, om vervolgens te komen tot het maken van nieuwe afspraken. De contactbegeleiding kent een beperkte frequentie van 5 x waarin het kind centraal staat evenals de eigen kracht van de ouder.

Logo freonen fan Omrop FryslânDe omgeving kan een veel grotere rol spelen bij vechtscheiding. Opa's, oma's, scholen en buren kunnen allemaal wat doen om gezinnen te helpen die met een moeizame scheiding te maken hebben. Dat zegt familierechter Klijn, die in tien jaar tijd veel ellende voorbij heeft zien komen in zittingen. Er gaat in voortrajecten vaak veel mis als de ouders niet de goede hulp krijgen, volgens Klijn. Ook moet de rechtspraak anders met de zaken omgaan.

Klijn heeft meegeschreven aan het visiedocument 'rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen'. Veel punten waar de rechtbank in het noorden al mee werkt, staan hier ook in. Die worden dit jaar voor een deel landelijk overgenomen.

De gevolgen voor kinderen zijn groot als de problemen tussen de ouders niet worden opgelost. Dat merken ze ook bij hulpverleningsinstantie Fier in Leeuwarden. Ingrid Eisma werkt daar met kinderen, maar ook met vader en moeder. Ook zij vindt dat het netwerk om de kinderen heen veel meer kan doen.

Klik hier voor het item op omroep Fryslan.

 

 

faddd

Ieder jaar krijgen 70.000 kinderen in Nederland te horen dat hun ouders gaan scheiden. Niet leuk. Daarom maakte het Klokhuis een televisieprogramma speciaal voor kinderen. In 4 afleveringen vertellen kinderen openhartig over de scheiding van hun ouders en hoe ze zich voelen.

Vanavond is de tweede aflevering over scheiden van het Klokhuis Deze keer gaat het over vechtscheiding.  Heb je de vorige aflevering gemist, dan kun deze via deze link terugkijken. Maar vanavond dus aflevering 2 over scheiden om 18.23u op Nederland 3.

Lees het bijbehorende artikel uit de Volkskrant.

kranten

rechtennieuws.fw Geplaatst op 24 Nov 2016 om 14:53 door Redactie van Rechtennieuws.nl

Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hun conflict niet onnodig aangewakkerd.

20 procent
Zo’n 70.000 kinderen maken jaarlijks de scheiding van hun ouders mee, met alle praktische, financiële en emotionele gevolgen van dien. Bij ongeveer 20 procent van de gezinnen verloopt dat niet goed. Ouders worden het niet eens over zorg voor de kinderen of de alimentatie of ze houden zich niet aan afspraken, wat kan leiden tot steeds nieuwe procedures.

Verbeteringen
Kinderen raken in zo’n situatie vaak blijvend beschadigd, vooral als de strijd via hen wordt uitgevochten. Om te voorkomen dat de gang naar de rechter daaraan bijdraagt, hebben rechters een visiedocument opgesteld waarin een reeks voorstellen staat om hun werkwijze te verbeteren. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop. Verschillende vernieuwingen worden momenteel al op proef in de praktijk gebracht en door wetenschappers gevolgd. De Raad voor de rechtspraak heeft nu besloten geld vrij te maken om pilots die zich in de praktijk hebben bewezen landelijk in te voeren.

Regierechter
Een belangrijke verandering is dat altijd een regierechter wordt aangewezen, die alle geschillen rondom de scheiding behandelt, of het nu gaat om boedelscheiding of de verdeling van de zorg voor de kinderen. De rechter praat met de ouders en de kinderen en verzamelt zoveel mogelijk informatie. Zo krijgt de rechter een goed beeld van wat er allemaal speelt in een gezin en wat er nodig is om dat snel en goed op te lossen.

Dossiers scannen
Aan de hand van het dossier wordt vooraf de ernst van de zaak ingeschat. Hoe complex zijn de problemen, is er kans dat het uit de hand loopt, zijn er financiële kwesties die snel opgelost moeten worden? Zo nodig wordt snel een zitting gepland, waar de benodigde instanties vertegenwoordigd zijn, zodat direct knopen doorgehakt kunnen worden. Ook kan extra tijd worden uitgetrokken voor zo’n zitting. Bij het scannen van het dossier wordt bovendien bekeken of mediation mogelijkheden biedt. In dat geval stimuleert de rechtbank de ouders om dat eerst te proberen.

Afspraken over hulp
In Noord-Nederland hebben familierechters afspraken gemaakt met hulpverleners en gemeenten over de hulp die ouders en kinderen kunnen krijgen. Daardoor kunnen zij mensen gericht doorverwijzen en staat vooraf al vast dat de gemeente die hulp financiert. Dat scheelt heel veel tijd en vergroot de kans dat mensen op de juiste plek terechtkomen. De Rechtspraak vindt het van groot belang dat zo’n uniform hulpaanbod overal in het land beschikbaar komt en neemt het initiatief om tot afspraken te komen met betrokken instellingen en gemeenten.

Belangenbehartiger voor het kind
Met de inzet van gedragsdeskundigen (psychologen, orthopedagogen) die als ‘bijzondere curator’ de belangen van het kind behartigen, is de afgelopen tijd bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant veel ervaring opgedaan. Zo’n curator praat met alle gezinsleden, brengt de totale situatie in kaart en zoekt vervolgens oplossingen. De curator zorgt ervoor dat de stem van het kind wordt gehoord, laat ouders het effect van hun gedrag op de kinderen inzien en voorziet de rechter van extra informatie. De Rechtspraak wil ook daar landelijk mee verder, maar moet eerst afspraken maken over de financiering.

Samenhang
In samenhang zullen deze maatregelen ervoor zorgen dat minder kinderen beschadigd raken als hun ouders gaan scheiden, hoopt het Landelijk Overleg Vakinhoud Familierechters. Daar kan ook de wijziging in de procedure aan bijdragen waar de Rechtspraak voor pleit. In de huidige situatie staan ouders tegenover elkaar in de rechtszaal, als verzoeker en verweerder. Vervolgens vraagt de rechter diezelfde ouders om samen aan de beste oplossing voor de kinderen te werken. Dat gaat veel beter als zij zich gezamenlijk tot de rechter kunnen wenden en niet als strijdende partijen, is de verwachting.

Link naar artikel

de kinderombudsman logoKinderombudsvrouw Margrite Kalverboer komt op voor de rechten van alle kinderen en jongeren in Nederland.Om dat zo goed mogelijk te doen, wil ze van kinderen en jongeren horen hoe het met hen gaat en wat zij vinden dat er moet worden verbeterd voor kinderen en jongeren in Nederland.

Margrite op tour
De komende weken bezoekt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer honderden kinderen en jongeren. Ze gaat naar scholen, jeugdhulpinstellingen, buurthuizen, een kinderziekenhuis. Ook gaat zij in gesprek met kinderen van gescheiden ouders, kinderen die niet naar school gaan, vluchtelingenkinderen en kinderen die niet thuis kunnen wonen.