Ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding bij scheiding
Ieder jaar krijgen in ons land meer dan 70.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Dat is een pijnlijke ervaring, die in hun verdere leven sporen achter kan laten. Kinderen ondervinden bij een scheiding vooral schade van de voortdurende ruzie tussen de ouders, van vechtscheidingen. Dan helpt ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding ouders om te leren hun ouderschap te blijven vervullen en de nare gevolgen van de scheiding voor kinderen zo veel mogelijk te beperken.

Vijf instellingen voor jeugdhulp namen in 2010 samen met het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief om hun kennis en ervaringen omtrent hulp bij scheiding bij elkaar te brengen. Het resultaat bestaat uit twee methodiekhandleidingen Ouderschap Blijft: één voor specialistische ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding en een lichtere variant (5 gesprekken) voor toepassing in het Sociale Wijkteam of Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG). De specialistische variant is in 2014 vanuit de Databank Effectieve Jeugdinterventies erkend als goed onderbouwd. Beide methodiekhandleidingen bieden kennis over wat scheiden betekent in een kinderleven en handvatten over het omgaan met ouders in conflict. De lichte variant bestaat uit vijf gesprekken met ouders en een gesprek met het kind in een periode van circa drie maanden. De intensieve variant telt gemiddeld achttien gesprekken met diverse betrokkenen over een periode van circa negen maanden.

Collectieve kennisontwikkeling
Ouderschap Blijft is een succesvol voorbeeld van collectieve kennisontwikkeling. Organisaties hebben samen twee aansprekende methodieken ontwikkeld. Hierin zijn wetenschappelijke kennis over scheiding en praktische ervaringen met ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding gebundeld.
Inmiddels passen steeds meer hulpverleners in een groeiend aantal organisaties de methodiek Ouderschap Blijft toe. Gestreefd wordt naar een landelijke dekking voor ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding.

Het is van belang dat de werkwijze met aandacht overgedragen wordt. Om Ouderschap Blijft verder te verspreiden, te ontwikkelen en te onderzoeken, hebben de betrokken organisaties een vereniging opgericht. Leden van de vereniging Ouderschap Blijft worden door speciaal hiervoor opgeleide trainers getraind in het uitvoeren van de methodiek. Daarnaast dragen de leden bij aan onderzoek, doorontwikkeling en implementatie. Door middel van wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek zullen de methodegetrouwe uitvoering, gebruikservaringen en opbrengsten van de methodieken in kaart gebracht worden. Alle ervaringen worden benut om de methodiek te verbeteren.

Voor meer informatie klik hier:

Varianten

Ouderschap Blijft kent twee varianten:

  • Ouderschap Blijft- 5 gesprekken
  • Ouderschap Blijft- bemiddeling en omgang

Laatste nieuws